duk        osean      fbz    wpk    AS-Logo    oecert   

nöcert

    ozk     occ